Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 10 / 2017 z 2017-10-05

dodaj do notatnika < [24 / 27] >

Nieprawidłowości z protokołów pokontrolnych

Nieprawidłowa ewidencja umorzenia pożyczki

Nieprawidłowość: W księgach rachunkowych urzędu gminy odpisano pod datą 31 grudnia 2016 r. kwotę pożyczki z WFOŚiGW (250 000 zł), umorzoną z dniem 19 stycznia 2017 r. Nieprawidłowość doprowadziła do zafałszowania danych na temat faktycznego zadłużenia jednostki na koniec 2016 r. ujętych w sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniach budżetowych oraz z zakresu operacji finansowych.