Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 10 / 2017 z 2017-10-05

dodaj do notatnika < [23 / 27] >

Nieprawidłowości z protokołów pokontrolnych

Naruszenie zasad kontroli zarządczej w zakresie częstotliwości inwentaryzacji gotówki

Nieprawidłowość: W polityce rachunkowości jednostki budżetowej (instrukcji kasowej) zapisano, że inwentaryzacje gotówki w kasie powinny być przeprowadzane minimum raz na kwartał (w terminie nieznanym wcześniej kasjerowi) oraz na ostatni dzień roku obrotowego. Faktycznie kontrole były wykonywane tylko na ostatni dzień roku obrotowego, ponieważ główny księgowy jednostki stwierdził, że przy miesięcznych obrotach kasowych rzędu 100 000 zł nie ma potrzeby przeprowadzania częstszej inwentaryzacji.