Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 10 / 2017 z 2017-10-05

dodaj do notatnika < [3 / 27] >

Miesięczny przegląd nowości

Zmiany w klasyfikacji budżetowej bez paragrafu 492 dotyczącego rozliczeń VAT

Pytanie redakcji PRB: W projekcie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z 26 czerwca 2017 r. oraz uzasadnieniu do tego projektu planowane było dodanie paragrafu 492 wraz z objaśnieniami w brzmieniu: