Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 10 / 2017 z 2017-10-05

dodaj do notatnika < [10 / 27] >

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Wyjaśnienia urzędowe – zasady inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych w bibliotekach gminnych, będących instytucjami kultury, wchodzących w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej

Pytanie jednostki: Gminna Biblioteka Publiczna, zwana dalej GBP, jest instytucją kultury, utworzoną mocą uchwały Rady Gminy, posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez wójta gminy. GBP wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, w związku z tym zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych, przeprowadza co 5 lat skontrum (inwentaryzację) materiałów bibliotecznych, rezygnując tym samym z przeprowadzania inwentaryzacji zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. Niniejszym GBP protokół komisji skontrowej z przeprowadzonego w myśl powyższych przepisów skontrum materiałów bibliotecznych uznaje za