Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 10 / 2017 z 2017-10-05

dodaj do notatnika < [5 / 27] >

Miesięczny przegląd nowości

Utworzenie Krajowego Zasobu Nieruchomości

Zakres nowej regulacji: Z dniem 11 września 2017 r. weszła w życie ustawa z 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U. z 2017 r. poz. 1529). Na podstawie jej przepisów utworzono: Zasób Nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa – ma służyć zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych obywateli (m.in.