Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 9 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [22 / 23] >

Nieprawidłowości z protokołów pokontrolnych

Nieprawidłowe prowadzenie ewidencji rozrachunków z sołtysami i radnymi

Nieprawidłowość: Na koncie 234 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami” w urzędzie gminy ewidencjonowano rozrachunki z sołtysami z tytułu wynagrodzenia za inkaso, a także z radnymi z tytułu diet za posiedzenia rady i komisji rady oraz z członkami gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych (GKRPA) z tytułu wynagrodzenia za pracę w komisji.