Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 9 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [21 / 23] >

Nieprawidłowości z protokołów pokontrolnych

Nieprawidłowe prowadzenie ewidencji analitycznej do konta 222 w organie

Nieprawidłowość: W księgach rachunkowych organu jednostki samorządu terytorialnego ewidencję analityczną do konta 222 „Rozliczenie dochodów budżetowych” prowadzono według tytułów pobieranych dochodów, w podziale na: dochody podatkowe, dochody z najmu/dzierżawy, dochody z zadań zleconych 95%, dochody z zadań zleconych 5%, zaliczki alimentacyjne, inne dochody opieki społecznej. Prawidłowy sposób postępowania: Zgodnie z opisem zasad prowadzenia konta 222, zawartym w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont, ewidencja szczegółowa do konta 222 powinna być prowadzona w sposób...