Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 9 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [19 / 23] >

Nieprawidłowości z protokołów pokontrolnych

Brak kontroli merytorycznej list płac

Nieprawidłowość: Listy płac dla pracowników jednostki budżetowej, drukowane z oprogramowania komputerowego służącego do naliczania płac, nie były sprawdzane pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. W instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych w ogóle nie był przewidziany obowiązek wykonywania takiej kontroli dla tych dowodów księgowych. Prawidłowy sposób postępowania: Listy płac jako zbiorczy dowód księgowy, stanowiący podstawę do dokonania przelewów z rachunków bankowych i/lub wypłat gotówki z kasy jednostki, muszą być przed wypłatą sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. Automatyczne generowanie ich...