Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 9 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [15 / 23] >

Przegląd forów internetowych dla księgowych

Skład komisji przy protokolarnym przekazaniu kasy

Czy główny księgowy może być członkiem komisji nadzorującej przekazanie protokolarne kasy? Kontrola zausterkowała podpis głównej księgowej na protokole zdawczo-odbiorczym jako niewłaściwy. https://forum.infor.pl/topic/438253-protokol-zdawczo-odbiorczy-kasy/ Skład komisji nadzorującej czynności związane z protokolarnym przekazaniem kasy powinien być zgodny z postanowieniami polityki rachunkowości jednostki (części nieobowiązkowej - zawartej zazwyczaj w instrukcji kasowej). Skład takiej komisji zwyczajowo powinien gwarantować prawidłowość i bezstronność ustaleń komisji, zwłaszcza w sytuacji gdy przekazanie protokolarne kasy następuje pod nieobecność osoby zdającej (np. w wyniku nagłego zachorowania). Nie ma przeszkód formalnych, aby...