Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 9 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [9 / 23] >

Jak klasyfikować?

Odsetki karne – paragraf 458, 807 czy 811?

Pytanie: Pracownik za późno dokonał przelewu raty kredytu. Bank naliczył nam odsetki od przeterminowanej raty. Z jakiej podziałki klasyfikacji budżetowej należy dokonać wydatku – czy z paragrafu takiego, jak odsetki od kredytu, czy z paragrafu 458 „Pozostałe odsetki”? Nadmieniam, że pracownik ten zostanie obciążony wysokością zapłaconych odsetek. Odpowiedź: Są to odsetki od wpłaconej po terminie raty kredytu, który tworzy dług publiczny, więc należałoby taki wydatek ująć w paragrafie 811 "Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego...