Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 9 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [1 / 1] >

21 zasad rachunkowości budżetowej – objaśnienia i przykłady

21 zasad rachunkowości budżetowej – objaśnienia i przykłady

Poznanie zasad rachunkowości pozwala na prawidłowe sporządzenia sprawozdania finansowego. Ich znajomość umożliwia opracowanie dokumentacji polityki rachunkowości, co z kolei zapewnia prawidłowe ujmowanie poszczególnych operacji i zdarzeń w ewidencji księgowej. Nie ma znaczenia, czy uznamy część z nich za podstawowe, ponieważ