Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 9 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [5 / 23] >

Miesięczny przegląd nowości

Nowe maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych na 2018 r.

Zakres zmian: Minister Rozwoju i Finansów ogłosił 9 sierpnia 2017 r. nowe stawki maksymalne podatków i opłat lokalnych (M.P. z 2017 r. poz. 800). Stawki maksymalne wzrosły średnio o 1,9%. Co zmiany przepisów oznaczają dla jednostek: Stawki maksymalne podatków i opłat lokalnych muszą być wzięte pod uwagę przy podejmowaniu przez rady gmin i miast uchwał w sprawie stawek podatku od nieruchomości i od środków transportowych oraz opłat: targowej, miejscowej, uzdrowiskowej, od posiadania psów i reklamowej na 2018 r., które nie...