Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 9 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [4 / 23] >

Miesięczny przegląd nowości

Zmiana zasad amortyzacji podatkowej

Zakres zmian: Ustawą z 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1448) zostały zmienione zasady amortyzacji podatkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Wprowadzono do nich możliwość jednorazowego