Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 9 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [1 / 23] >

Miesięczny przegląd nowości

Zmiana ustawy o finansach publicznych

Zakres zmian: Z dniem 2 września 2017 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o finansach publicznych, wprowadzone ustawą z 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz.