Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 8 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [15 / 27] >

Jak klasyfikować?

Zakup usługi serwisowej – paragraf 427 czy 430?

Mamy zawartą umowę serwisową na obsługę kotłowni gazowej. W jej treści znajduje się zapis, że serwis prowadzi comiesięczną obsługę kotłowni, a przeglądu i konserwacji dokona kilka razy w roku. Otrzymaliśmy fakturę za nadzór serwisowy kotłowni. W którym paragrafie należy ją ująć – 427 „Zakup usług remontowych” czy 430 „Zakup usług pozostałych”? Czy ma znaczenie, jaka treść podana jest na fakturze? A gdyby w nazwie towaru/usługi podane było: „Czynności serwisowe i konserwacyjne”, to jaki paragraf wówczas należy zastosować?