Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 8 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [14 / 27] >

Jak klasyfikować?

Odszkodowanie za nieprawidłowe rozwiązanie stosunku pracy – paragraf 097, 069 czy 063?

Pytanie: Zgodnie z wyrokiem sądu w marcu wypłaciliśmy nauczycielowi odszkodowanie za nieprawidłowe rozwiązanie stosunku pracy. Po naszym odwołaniu sąd wyższej instancji przyznał nam rację i ten oto pracownik zwrócił nam kwotę odszkodowania i koszty postępowania sądowego. W jakim paragrafie mam to teraz ująć: 097 „ Wpływy z różnych dochodów”, 069 „Wpływy z różnych opłat” czy może w nowym, obowiązującymi od 1 stycznia 2017 r., paragrafie 063 „Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego”? Proszę o pomoc.