Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 8 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [11 / 27] >

Wyjaśnienia urzędowe

Klasyfikacja budżetowa wydatków po przekształceniu zespołu szkół w szkołę podstawową z klasami gimnazjum

Pytanie jednostki: Zgodnie z art. 13 pkt 11 ustawy z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 561) proszę o udzielenie wyjaśnień dotyczących stosowania przepisów ustawy o finansach publicznych w następującej sprawie: Czy w związku z przekształceniem z dniem 1 września 2017 r. zespołu szkół, w którego skład wchodzi szkoła podstawowa i gimnazjum, w szkołę podstawową (w której będą funkcjonowały klasy dotychczasowego gimnazjum), powinno się stosować do realizowanych wydatków jedną klasyfikację budżetową, tj. dział...