Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 8 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [4 / 27] >

Miesięczny przegląd nowości

Zmiany w sprawozdawczości w układzie zadaniowym

W Dzienniku Ustaw z 25 lipca 2017 r. pod pozycją 1426 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 21 lipca 2017 r. zmianiające rozporządzenie w sprawie sprawozdawwczości budżetowej w układzie zadaniowym. Nowelizacja przede wszystkim uwzględnia zmiany wynikające z wejścia w życie z dniem 1 lipca 2016 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE...