Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 8 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [23 / 27] >

Nieprawidłowości z protokołów pokontrolnych

Prowadzenie ewidencji na koncie 290 niezgodnie z jego treścią ekonomiczną

Nieprawidłowość: Na stronie Ma konta 290 "Odpisy aktualizujące należności" w urzędzie miejskim ewidencjonowano kwoty umorzonych należności podatkowych i cywilnoprawnych, saldo konta 290 wykazywało wielkość umorzeń narastająco od roku założenia tego konta (2014). Prawidłowy sposób postępowania: Konto 290 służy do ewidencji odpisów aktualizujących należności. Na stronie Ma tego konta ewidencjonuje się zwiększenie wartości odpisów aktualizujących, a na stronie Wn - ich zmniejszenie, np. z tytułu umorzenia należności objętych odpisem aktualizującym. Saldo konta 290 oznacza wartość odpisów aktualizujących należności. Oprac. Izabela Motowilczuk...