Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 8 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [25 / 27] >

Nieprawidłowości z protokołów pokontrolnych

Naliczanie amortyzacji (umorzenia) od wartości gruntów

Nieprawidłowość: W starostwie powiatowym naliczano amortyzację i umorzenie od wartości gruntów stanowiących zasób powiatowy gruntów, z zastosowaniem stawek amortyzacyjnych (umorzeniowych) dla gruntów: zabudowanych - takich jak dla posadowionych na tych gruntach budynków i budowli, niezabudowanych - wynoszących 10% wartości początkowej gruntów. Nieprawidłowość była spowodowana wadliwym wprowadzeniem danych do programu komputerowego służącego do ewidencji środków trwałych, gdzie grunty zabudowane wprowadzono do ewidencji łącznie z posadowionymi na nich budynkami i budowlami, natomiast grunty niezabudowane wprowadzono jedną kwotą w podziałce KŚT 1/10/010 "Plantacje...