Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 8 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [25 / 27] >

Nieprawidłowości z protokołów pokontrolnych

Naliczanie amortyzacji (umorzenia) od wartości gruntów

Nieprawidłowość: W starostwie powiatowym naliczano amortyzację i umorzenie od wartości gruntów stanowiących zasób powiatowy gruntów, z zastosowaniem stawek amortyzacyjnych (umorzeniowych) dla gruntów: zabudowanych – takich jak dla posadowionych na tych gruntach budynków i budowli, niezabudowanych – wynoszących 10% wartości