Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 8 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [22 / 27] >

Przegląd forów internetowych dla księgowych

Korekta odpisu na ZFŚS związana z likwidacją gimnazjum

Czy należy obowiązkowo skorygować odpis na ZFŚS w gimnazjum, które kończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r. i jego mienie zostaje następnie włączone do ośmioletniej szkoły podstawowej, do której przechodzi też część nauczycieli gimnazjum? Do 31 maja 2017 r. na rachunek ZFŚS gimnazjum przekazano 75% planowanego odpisu na 2017 r. według planowanego przeciętnego zatrudnienia w 2017 r. (obliczonego za styczeń – grudzień). Czy należy skorygować odpis, uwzględniając przeciętne zatrudnienie w miesiącach styczeń – sierpień i podzielić przez 12? A jeśli po skorygowaniu kwota odpisu wyjdzie niższa niż odprowadzone już środki, czy należy dokonać zwrotu środków ?