Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 8 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [21 / 27] >

Przegląd forów internetowych dla księgowych

Dochody wykonane w sprawozdaniu Rb-27S

W samorządowej jednostce budżetowej w wyniku błędnego przeliczenia część dochodów nie została w całości odprowadzona na koniec miesiąca na rachunek bankowy jednostki. Czy w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie „Dochody wykonane” ujmuje się wyłącznie dochody, które wpłynęły na rachunek bankowy jednostki, czy również dochody, które pozostały w kasie jednostki na koniec miesiąca? https://forum.infor.pl/topic/437324-dochody-pozostawione-w-kasie/ Stosownie do § 2 ust. 4 załącznika nr 39 do rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej, jednostki budżetowe podległe jednostkom samorządu terytorialnego sporządzają sprawozdania jednostkowe z wykonania planu dochodów...