Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 8 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [3 / 27] >

Miesięczny przegląd nowości

Projekt zmiany rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej

Planowana jest obszerna zmiana rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej o charakterze dostosowawczym do zmienionych przepisów ustawowych oraz porządkującym - projekt z 14 lipca 2017 r. Zmiany dostosowawcze do zmian przepisów ustawowych mają polegać na: dodaniu nowego rozdziału 01024 "Działalność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa" w związku z wejściem w życie ustawy z 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa; dodaniu rozdziałów: 75025 "Zgromadzenie związku metropolitalnego", 75026 "Urząd związku metropolitarnego" oraz 75634 "Udziały związków metropolitalnych w podatku dochodowym od osób...