Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 8 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [10 / 27] >

Miesięczny przegląd nowości

Zmiany wzorów oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych

Zakres zmian: W związku z możliwością tworzenia związków metropolitalnych uległy zmianie formularze oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych gmin, powiatów i województw samorządowych. Zmiany te zostały wprowadzone rozporządzeniami Prezesa Rady Ministrów z 28 czerwca 2017 r.: zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1298), zmieniającego...