Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 8 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [10 / 27] >

Miesięczny przegląd nowości

Zmiany wzorów oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych

Zakres zmian: W związku z możliwością tworzenia związków metropolitalnych uległy zmianie formularze oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych gmin, powiatów i województw samorządowych. Zmiany te zostały wprowadzone rozporządzeniami Prezesa Rady Ministrów z 28 czerwca 2017 r.: zmieniającego rozporządzenie w