Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 8 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [24 / 27] >

Nieprawidłowości z protokołów pokontrolnych

Defraudacja środków depozytowych

Nieprawidłowość: Saldo konta 139/2 „Inne rachunki bankowe – środki depozytowe” w starostwie powiatowym było o 123 000 zł niższe niż kwota depozytów złożona w gotówce z tytułu zabezpieczeń należytego wykonania umów o zamówienie publiczne i wadiów przetargowych, wynikająca z salda konta 240/3 „Pozostałe rozrachunki – sumy depozytowe”. Szczegółowa kontrola wykazała, że różnica powstała na skutek wykonania w latach 2014–2016 wielu przelewów na konta skarbnika powiatu i jednego z członków zarządu powiatu. Różnica nie została wykryta i wyjaśniona w czasie inwentaryzacji rocznych za lata 2014–2016, ponieważ wykonał je skarbnik gminy, stwierdzając w protokole z inwentaryzacji, że saldo konta