Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 8 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [19 / 27] >

Przegląd forów internetowych dla księgowych

Podstawa obliczania kwoty 75% odpisu na ZFŚS

Czy dobrze rozumiem art. 6 ust. 2 ustawy o ZFŚS mówiący o tym, że do 31 maja jednostki obowiązane są przelać na konto bankowe ZFŚS co najmniej 75% odpisu podstawowego? Czy dokonując przelewu na koniec maja, nie trzeba brać pod uwagę odpisu fakultatywnego – ten trzeba przelać dopiero do 30 września? https://forum.infor.pl/topic/437225-przelew-odpisu-na-zfss/ Tak, przepisy ustawy o ZFŚS ustalające obowiązkowe terminy przelewów środków z tytułu odpisu na rachunek bankowy ZFŚS (konto 135 "Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia") odnoszą się do kwoty...