Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 8 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [9 / 27] >

Miesięczny przegląd nowości

Planowana zmiana ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych w zakresie organizacji izb oraz ich kompetencji

12 czerwca 2017 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda zawetował ustawę z 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektórych innych ustaw. Zakres wprowadzanych zmian miał dotyczyć organizacji izb oraz ich kompetencji nadzorczych i kontrolnych. Tabela. Zestawienie planowanych zmian w ustawie o RIO Obszar zmian Komentarz do planowanych zmian Organizacja izb W zakresie organizacji izb najistotniejsze novum miało dotyczyć: powoływania i odwoływania prezesów izb przez Prezesa Rady ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji...