Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 8 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [6 / 27] >

Miesięczny przegląd nowości

Zmiana ustawy o finansach publicznych związana z nowelizacją k.p.a.

Zakres zmian: Ustawą z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 935) wprowadzono do k.p.a. zmiany polegające na jednolitym uregulowaniu kwestii dotyczących wymierzania, egzekwowania i udzielania ulg w wykonaniu administracyjnych kar pieniężnych, w