Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 8 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [13 / 27] >

Jak klasyfikować?

Ubezpieczenie NNW pracowników wyjeżdżających na szkolenie – paragraf 443 czy 470?

Pytanie: Czy prawidłowe jest ujęcie ubezpieczenia NNW pracowników wyjeżdżających na szkolenie w paragrafie 443 „Różne opłaty i składki” czy raczej powinno się je ująć w paragrafie 470 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”? Odpowiedź: Z objaśnień do paragrafu 470 "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" wynika, że do kosztów szkoleń należy zaliczyć wszystkie koszty związane ze szkoleniem, w tym również ponoszone koszty dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia uczestników. W związku z tym również tutaj należy klasyfikować ubezpieczenie NNW pracowników...