Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 7 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [19 / 22] >

Nieprawidłowości z protokołów pokontrolnych

Nieprowadzenie pozabilansowego konta 991 „Rozrachunki z inkasentami”

Nieprawidłowość: W urzędzie gminy nie prowadzono pozabilansowego konta 991 „Rozrachunki z inkasentami z tytułu pobieranych przez nich podatków, podlegających przypisaniu na kontach podatnika”, mimo że w drodze inkasa były w gminie pobierane podatki rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych (naruszało to przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego). Powodem nieprawidłowości było prowadzenie ksiąg rachunkowych ewidencji podatkowej urzędu gminy za pomocą oprogramowania komputerowego, które nie miało odpowiednich funkcji.