Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 7 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [19 / 22] >

Nieprawidłowości z protokołów pokontrolnych

Nieprowadzenie pozabilansowego konta 991 „Rozrachunki z inkasentami”

Nieprawidłowość: W urzędzie gminy nie prowadzono pozabilansowego konta 991 „Rozrachunki z inkasentami z tytułu pobieranych przez nich podatków, podlegających przypisaniu na kontach podatnika”, mimo że w drodze inkasa były w gminie pobierane podatki rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych (naruszało to przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego). Powodem nieprawidłowości było prowadzenie ksiąg rachunkowych ewidencji podatkowej urzędu gminy za pomocą oprogramowania komputerowego, które...