Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 7 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [18 / 22] >

Nieprawidłowości z protokołów pokontrolnych

Nieprawidłowe prowadzenie ewidencji pomocniczej środków trwałych

Nieprawidłowość: W ewidencji pomocniczej środków trwałych – w księdze inwentarzowej środków trwałych oraz na indywidualnych kartach środków trwałych urzędu gminy były ewidencjonowane obiekty zbiorcze obejmujące grunty leżące w jednej miejscowości (w przypadku gruntów będących własnością jednostki) lub prawa użytkowania wieczystego do gruntów położonych w całej gminie (w przypadku prawa użytkowania wieczystego do gruntów przysługującego gminie). Prawidłowy sposób postępowania: Zgodnie z postanowieniami pkt 2 załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont oraz objaśnień zawartych w...