Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 7 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [17 / 22] >

Nieprawidłowości z protokołów pokontrolnych

Brak kontrasygnaty skarbnika jednostki samorządu terytorialnego

Nieprawidłowość: Skarbnik jednostki samorządu terytorialnego nie kontrasygnował umów zawieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego z klubami sportowymi o udzielenie dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu sportu. Prawidłowy sposób postępowania: Dotacje dla klubów sportowych są udzielane na podstawie umów zawieranych przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz art. 221 ust. 3 uofp. Ponieważ z umów takich wynika zobowiązanie jednostki samorządu terytorialnego do wypłaty na rzecz klubów określonych kwot dotacji...