Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 7 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [14 / 22] >

Przegląd forów internetowych dla księgowych

Wcześniejsze przekazanie kwoty odpisu na rachunek bankowy ZFŚS

Czy jeśli samorządowa jednostka budżetowa przekaże wcześniej całą kwotę odpisu na ZFŚS na rachunek tego funduszu (np. w lipcu zamiast we wrześniu), to nie narazi się na zarzut niegospodarności? https://forum.infor.pl/topic/436549-zfss-plan-z-ustawy-a-wyzszy-odpis-w-2017-r/ Nie, jeśli w jednostce samorządu terytorialnego nie powstaną z tego tytułu zatory płatnicze skutkujące nieterminowym regulowaniem innych zobowiązań. Samorządowa jednostka budżetowa otrzymuje środki na wydatki z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie ze złożonymi zapotrzebowaniami, wynikającymi z wyliczenia kwot płatności, których należy dokonać w danym okresie. Zgodnie z art. 6 ust....