Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 7 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [2 / 22] >

Miesięczny przegląd nowości

Projekt ustawy o finansowaniu oświaty

Trwają prace nad projektem nowej ustawy regulującej w sposób kompleksowy kwestie związane z finansowaniem wykonywania zadań w zakresie oświaty. Ustawa ma uregulować m.in. zasady: przeznaczenia środków z części oświatowej subwencji ogólnej przez jednostki samorządu terytorialnego w części koniecznej do sfinansowania wydatków związanych z kształceniem specjalnym w szkołach specjalnych i szkołach ogólnodostępnych, finansowania placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek w formie dotacji z budżetu państwa (dotacje na rozwój wychowania przedszkolnego; dotacje na zapewnienie w zakresie szkoły podstawowej bezpłatnego dostępu do podręczników,...