Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 7 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [1 / 22] >

Miesięczny przegląd nowości

Nowy KSR „Środki trwałe”

Zakres regulacji: W Dzienniku Urzędowym Ministra Rozwoju i Finansów z 29 maja 2017 r. (poz. 105) został ogłoszony Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z 25 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 "Środki trwałe". Standard odnosi się do zasad ewidencji i inwentaryzacji środków trwałych na potrzeby prowadzenia rachunkowości jednostki (nie dotyczy aspektów związanych ze stosowaniem prawa podatkowego, w szczególności w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych). W...