Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 7 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [4 / 22] >

Miesięczny przegląd nowości

Nowe rozporządzenie w sprawie należności z tytułu podróży służbowych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

Zakres regulacji: Z dniem 20 maja 2017 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 7 kwietnia 2017 r. w sprawie należności przysługujących funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej z tytułu podróży służbowych odbywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 984). Rozporządzenie to zastąpiło rozporządzenie Ministra Finansów z 28 października 2009 r. w sprawie należności przysługujących funkcjonariuszom celnym z tytułu podróży służbowych odbywanych na obszarze kraju, które utraciło moc z dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia zgodnie...