Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 7 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [3 / 22] >

Miesięczny przegląd nowości

Zmiany przepisów ustaw mające na celu ułatwienie dochodzenia wierzytelności

Zakres zmian: Z dniem 1 czerwca 2017 r. weszły w życie zmiany wielu ustaw, wprowadzone ustawą z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U. z 2017 r. poz. 933). Do nowych rozwiązań, mających na celu ułatwienie dochodzenia wierzytelności jednostek należących do sektora publicznego, należą m.in.: instytucja solidarnej odpowiedzialności inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy (art. 6471 k.c.); instytucja zabezpieczenia wierzytelności poprzez zakaz zbywania lub obciążania nieruchomości (art. 7523-757 k.p.c.); Rejestr Należności...