Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 7 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [21 / 22] >

Nieprawidłowości z protokołów pokontrolnych

Nieprawidłowa ewidencja zwrotu środków do budżetu

Nieprawidłowość: Wpływ na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego środków na wydatki, niewykorzystanych w danym roku budżetowym przez jednostki budżetowe, ewidencjonowano zapisem ujemnym na kontach: Wn 223 "Rozliczenie wydatków budżetowych", Ma 133 "Rachunek budżetu". Prawidłowy sposób postępowania: Zapisy na koncie 133, służącym do ewidencjonowania operacji na rachunku bankowym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, mogą być dokonywane wyłącznie na podstawie dokumentów bankowych - przy czym musi zachodzić pełna zgodność między dowodem bankowym z zapisem na koncie 133 (pkt 1 i 6 załącznika nr...