Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 7 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [16 / 22] >

Przegląd forów internetowych dla księgowych

Nienaliczanie odsetek od należności cywilnoprawnych – uwaga zmiany!

W samorządowej jednostce budżetowej w ciągu miesiąca jest wystawiana cała masa not odsetkowych od płaconych po terminie należności cywilnoprawnych, na kwoty rzędu kilku – kilkunastu groszy, przy czym koszt wystawienia tych not jest wyższy niż ustalane w nich należności. Czy mimo zapisów Ordynacji podatkowej można zrezygnować z wystawiania tych not? https://forum.infor.pl/topic/419327-odsetki/ Do należności cywilnoprawnych pobieranych przez samorządowe jednostki budżetowe nie mają zastosowania przepisy Ordynacji podatkowej, lecz art. 481 k.c., który daje wierzycielowi możliwość żądania odsetek za zwłokę w razie opóźnienia...