Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 7 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [22 / 22] >

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w praktyce – część II

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w praktyce – część II

Wstęp Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ponoszona na zasadach określonych w ustawie z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, może dotyczyć szerokiego kręgu osób. Krąg ten obejmuje kierowników jednostek sektora finansów publicznych i ich pracowników, a także osoby działające w imieniu jednostek organizacyjnych niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Przez ostatnich pięć lat, jakie upłynęły od istotnych zmian wprowadzonych do tej ustawy w 2012 r., zostało wypracowane jednolite podejście do wielu przepisów budzących wątpliwości interpretacyjne....