Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 6 / 2017 z 2017-06-05

dodaj do notatnika < [5 / 25] >

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Jak po zmianach w klasyfikacji budżetowej ujmować wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego

Pytanie redakcji PRB: Jak od 1 stycznia 2017 r. w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wynikającą z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 22 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2294) jednostka samorządu terytorialnego powinna ujmować wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego? Czy właściwy będzie nowy paragraf 063 „Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego”?