Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 6 / 2017 z 2017-06-05

dodaj do notatnika < [10 / 25] >

Jak klasyfikować?

Opłata za wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z podatkiem – paragraf 443 czy 451?

Pytanie: W jakim paragrafie powinnam ująć zapłatę do urzędu skarbowego za wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w sprawach podatkowych? Czy można to potraktować jako różne opłaty i zastosować paragraf 443, czy jednak będzie to opłata na rzecz budżetu państwa – paragraf 451? Odpowiedź: Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej w art. 7 pkt 2 i 3 ustala, że zwalnia się od opłaty skarbowej m.in. jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego. A zatem zgodnie z art. 44 ust. 2 uofp...