Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 6 / 2017 z 2017-06-05

dodaj do notatnika < [23 / 25] >

Nieprawidłowości z protokołów pokontrolnych

Nierozliczenie środków na wydatki niewygasające

Nieprawidłowość: Środki na wydatki niewygasające roku 2015 r. w kwocie 178 987 zł, niewykorzystane w terminach określonych w uchwale rady powiatu, nie zostały przekazane na dochody powiatu do końca 2016 r. Prawidłowy sposób postępowania: Rada powiatu powinna określić w wykazie wydatków niewygasających roku 2015 ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w wykazie (termin ten nie może być późniejszy niż 30 czerwca 2016 r.). W ciągu 7 dni po upływie terminu dokonania wydatków niewydatkowane środki powinny zostać przekazane na rachunek dochodów...