Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 6 / 2017 z 2017-06-05

dodaj do notatnika < [15 / 25] >

Przegląd forów internetowych dla księgowych

Jak zaksięgować w szkole PT otrzymane z gminy

Jak zaksięgować w szkole PT z gminy „Modernizacja budynku szkoły” http://forum.infor.pl/topic/434043-pt-z-gminy/ Typowy dowód PT - "Przekazanie/przyjęcie środka trwałego" może być sporządzany także w przypadku nieodpłatnego przekazywania między powiązanymi jednostkami sektora finansów publicznych nakładów na środki trwałe w budowie (w tym nakładów modernizacyjnych). Taki dowód PT w jednostce przyjmującej ewidencjonuje się zapisem; Wn 080 "Środki trwałe w budowie (inwestycje)", Ma 800 "Fundusz jednostki". Następnie pod datą przyjęcia zmodernizowanego środka trwałego do używania przez trwałego zarządcę (szkołę), na podstawie własnego wewnętrznego dowodu...