Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 6 / 2017 z 2017-06-05

dodaj do notatnika < [4 / 25] >

Miesięczny przegląd nowości

Przekroczenie upoważnienia do zaciągania zobowiązań – orzeczenie GKO

W orzeczeniu z 13 lutego 2017 r. (sygn. akt BDF1.4800.100.2016) GKO - w odróżnieniu od dotychczasowego orzecznictwa w tych kwestiach - uniewinniła wójta gminy od naruszenia dyscypliny finansów publicznych dotyczącego zarzutu przekroczenia przez wójta gminy upoważnienia do zaciągania zobowiązań w wyniku zawarcia umowy o restrukturyzację długu, stwierdzając, że zawarcie umowy o przejęciu długu w trybie art. 518 § 1 pkt 3 k.c. z tytułu kredytu lub pożyczki nie jest zaciąganiem nowego zobowiązania, a przyszłe zaspokojenie podmiotu, który przejął dług, nie...