Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 6 / 2017 z 2017-06-05

dodaj do notatnika < [20 / 25] >

Nieprawidłowości z protokołów pokontrolnych

Wykazywanie nieprawidłowych sald przez konta syntetyczne zespołu 0 i 1

Nieprawidłowość: W księgach rachunkowych jednostki budżetowej, prowadzonych za pomocą oprogramowania komputerowego, konta: 011, 071, 013 i 072 oraz 101 i 135 wykazywały na koniec 2016 r. (b.z.) i na początek roku 2017 (b.o.) jednocześnie salda po stronie Wn i Ma. Nieprawidłowość była wynikiem niewłaściwego księgowania operacji gospodarczych na tych kontach. Prawidłowy sposób postępowania: W ramach przygotowania do zamknięcia ksiąg rachunkowych roku obrotowego należy przeanalizować zapisy na kontach syntetycznych i wyeliminować stwierdzone błędy. Między innymi należy skorygować niewłaściwe zapisy, powodujące wykazywanie...