Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 6 / 2017 z 2017-06-05

dodaj do notatnika < [3 / 25] >

Miesięczny przegląd nowości

Projekt kolejnej zmiany ustawy o finansach publicznych

Planowana jest daleko idąca nowelizacja przepisów uofp dotyczących zasad zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego oraz procedur zabezpieczających przed niekontrolowanym zadłużaniem się tych jednostek w sposób zagrażający realizacji ich zadań statutowych. Pierwsza grupa planowanych zmian w przepisach dotyczy ułatwienia jednostkom samorządu terytorialnego dokonywania restrukturyzacji zadłużenia poprzez wcześniejszą spłatę istniejącego zadłużenia: ze środków pochodzących z zaciągniętego nowego długu o niższych kosztach obsługi, z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp, z innych środków o charakterze bezzwrotnym...