Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 6 / 2017 z 2017-06-05

dodaj do notatnika < [19 / 25] >

Nieprawidłowości z protokołów pokontrolnych

Nieprawidłowe przyjmowanie i ewidencjonowanie sum depozytowych

Nieprawidłowość : Sumy depozytowe z tytułu wadiów i zabezpieczeń należytego wykonania umów o zamówienia publiczne były przechowywane na subkoncie do rachunku budżetu gminy i ewidencjonowane na koncie 133 „Rachunek budżetu”.   Prawidłowy sposób postępowania : Sumy depozytowe z tytułu wadiów i zabezpieczeń