Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 6 / 2017 z 2017-06-05

dodaj do notatnika < [19 / 25] >

Nieprawidłowości z protokołów pokontrolnych

Nieprawidłowe przyjmowanie i ewidencjonowanie sum depozytowych

Nieprawidłowość: Sumy depozytowe z tytułu wadiów i zabezpieczeń należytego wykonania umów o zamówienia publiczne były przechowywane na subkoncie do rachunku budżetu gminy i ewidencjonowane na koncie 133 "Rachunek budżetu". Prawidłowy sposób postępowania: Sumy depozytowe z tytułu wadiów i zabezpieczeń należytego wykonania umów o zamówienia publiczne powinny wpływać na rachunek pomocniczy sum depozytowych otwarty przez jednostkę budżetową obsługującą organy jednostki samorządu terytorialnego (urzędu gminy). Ewidencję operacji na tym rachunku bankowym należy prowadzić zgodnie z zapisami pkt 25 załącznika nr 3 do...