Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 6 / 2017 z 2017-06-05

dodaj do notatnika < [2 / 25] >

Miesięczny przegląd nowości

Informacja Ministerstwa Finansów na temat zmiany zasad udzielania ulg w należnościach

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=e766f737-d14d-448c-b57a-1751cd169e42&groupId=764034 ukazała się informacja o zmianach zasad udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym i publicznoprawnym, wprowadzonych ustawą z 10 lutego 2017 r. zmieniającą ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 659). Informacja zawiera dokładne omówienie znowelizowanych przepisów uofp, ze wskazaniem różnic w stosunku do poprzednich uregulowań, a także podaje cele, jakie mają być osiągnięte poprzez zmianę przepisów. O zmianach tych pisaliśmy w PORADNIKU Rachunkowości Budżetowej nr 5/2017...