Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 6 / 2017 z 2017-06-05

dodaj do notatnika < [2 / 25] >

Miesięczny przegląd nowości

Informacja Ministerstwa Finansów na temat zmiany zasad udzielania ulg w należnościach

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: ukazała się i nformacja o zmianach zasad udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym i publicznoprawnym, wprowadzonych ustawą z 10 lutego 2017 r. zmieniającą ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 659).