Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 6 / 2017 z 2017-06-05

dodaj do notatnika < [18 / 25] >

Nieprawidłowości z protokołów pokontrolnych

Nieprawidłowe postępowanie ze środkami na wydatki niewygasające

Nieprawidłowość : Środki na wydatki niewygasające 2015 r. w kwocie 250 900 zł nie zostały przekazane na wyodrębnione subkonto podstawowego rachunku budżetu gminy i były ewidencjonowane na koncie 133 „Rachunek budżetu” w księgach rachunkowych organu.   Prawidłowy sposób postępowania : Środki na wydatki