Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 6 / 2017 z 2017-06-05

dodaj do notatnika < [18 / 25] >

Nieprawidłowości z protokołów pokontrolnych

Nieprawidłowe postępowanie ze środkami na wydatki niewygasające

Nieprawidłowość: Środki na wydatki niewygasające 2015 r. w kwocie 250 900 zł nie zostały przekazane na wyodrębnione subkonto podstawowego rachunku budżetu gminy i były ewidencjonowane na koncie 133 "Rachunek budżetu" w księgach rachunkowych organu. Prawidłowy sposób postępowania: Środki na wydatki niewygasające powinny być gromadzone na wyodrębnionym koncie podstawowego rachunku bankowego jednostki samorządu terytorialnego (art. 263 ust. 7 uofp). Ich ewidencja powinna być prowadzona na koncie 135 "Rachunek środków na niewygasające wydatki" w planie kont budżetu (organu). Oprac. Izabela Motowilczuk były...